Statystyki behawioralne

Analizuj zachowania behawioralne swoich klientów, aby dowiedzieć się co kupują, jakie produkty ich interesują, jakie atrakcje i działania marketingowe ich przyciągnęły. Łącząc dane i szeroki zakres wskaźników śledzenia osób, możemy uzyskać informacje o konwersji na poziomie ogólnym lub na poziomie użytkownika, umożliwiając optymalizację strategii i wprowadzanie skutecznych zmian w celu poprawy wyników.

Korzyści

Analizuj jaka ilość klientów dokonuje zakupów

Łącz dane, aby uzyskać podgląd konwersji - ilu użytkowników dokonuje zakupów.
Korzyści

Mierz skuteczność marketingu na podstawie konwersji

Łącz dane konwersji z kampaniami marketingowymi, aby zmierzyć przychody i efekty z akcji marketingowych.
Korzyści

Określaj wpływ akcji marketingowych i promocji na czas odwiedzalności osób

Dzięki szczegółowemu monitorowaniu klientów połącz akcje promocyjne z raportami hot-spot, aby zwizualizować dane dotyczące czasu przebywania klienta.
Korzyści

Dostosuj ilość personelu

Korzystaj z danych rzeczywistych, aby wdrażać nowe zasady dotyczące obsługującego personelu, co pozwoli na zwiększenie konwersji.
Korzyści

Porównuj wskaźnik konwersji różnych lokalizacji/sklepów

Informacje dotyczące konwersji sprzedaży pobierane są z wielu lokalizacji między innymi pojedynczych sklepów w, sieci handlowych lub centrów handlowych.
Rozumienie zaangażowania klientów i działania przy użyciu weryfikowalnych informacji

Ocena bieżących i przyszłych potrzeb klientów, wymogów wszystkich stron, oraz celów krótko- i długoterminowych. Opracowanie łączy ilościowe i jakościowe badanie grup fokusowych z wykorzystaniem werbalnych technik projekcyjnych.

Z RevealAsset wyprzedzisz konkurencje
Korzystając z kluczowych dla danych, można porównywać różne lokalizacje/sklepy i analizować skuteczne współczynniki konwersji w celu zwiększenia przychodów i rentowności.
  • Natychmiastowy dostęp do raportów dzięki dostępowi do AssetReveal za pośrednictwem aplikacji mobilnej i platformy komputerowej. Informacje są dostępne w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  • Dzięki naszemu autorskiemu systemowi RevealAsset analizy behawioralne wykorzystują techniki ilościowe i jakościowe, aby lepiej zrozumieć, zaangażowanie klientów. Analizy mogą określać, w jaki sposób odwiedzający angażuje się w otoczenie na poziomie osobistym i emocjonalnym, co pozwoli zamienić daną atrakcję w konwersję.
Dlaczego potrzebujemy analizy behawioralnej?

Intuicyjny interfejs operacyjny RevealAsset pozwala użytkownikom na wszystkich poziomach szybko i łatwo uzyskać dostęp do potrzebnych danych.

Centra handlowe

Śledź zachowanie klientów w centrum handlowym i mierz konwersje, porównując terminy kampanii marketingowych z godzinami szczytu i sprzedażą, oraz identyfikując możliwości poprawy.

Sprzedaż detaliczna

Porównuj sklepy i doskonal grafiki personelu aby pracownicy działu obsługi klienta skutecznie obsługiwali klientów. Porównywanie kosztów sklepu z danymi ilości klientów pozwoli uzyskać szczegółowe informacje na temat efektywności.

Lotniska

Lotniska mogą korzystać z rozwiązań analizy behawioralnej, aby określić, w jaki sposób podróżujący poruszają się i wchodzą w interakcje z danym lotniskiem. Pomiar liczby podróżujących, przychodów ze sprzedaży i czasu przebywania w celu zwiększenia satysfakcji podróżującego.

Dworce kolejowe

Mierz i analizuj jak podróżujący korzystają z dworców kolejowych - trendy czasowe i sezonowe, współczynniki konwersji i czas przebywania na dworcu. Korzystaj z danych dotyczących odwiedzających w celu zwiększenia atrakcji i sprzedaży.

Muzea i obiekty publiczne

Korzystając z danych z czujników i z analiz behawioralnych, określaj zachowanie odwiedzających, z których atrakcji korzystają i co wpłynęło na decyzję o odwiedzeniu danej przestrzeni.

Supermarkety

Analiza behawioralna jest istotnym elementem sukcesu każdego supermarketu, ukazuje informacje, w jaki sposób dany sklep oddziałuje na przychodzących klientów, jakimi towarami są zainteresowani oraz jakie obszary wymagają poprawy.
Godny zaufania