Przepływ osób

Dla wszystkich właścicieli i zarządców obiektów handlowych bardzo istotna jest wiedza o odwiedzalności ich Centrum a także informacja jak klienci poruszają się wewnątrz. Znajomość ścieżek kliena, jaki obiera kierunek, gdzie spędza najwięcej czasu i jak długo przebywa w Centrum pomaga Zarządcom w podejmowaniu strategicznych działań marketingowych

Dostosowanie asortymentu jak i układu sklepu przy wykorzystaniu spostrzeżeń/uwag klientów.

Monitorowanie przepływu klientów wewnątrz Centrum wskaże największe jego atrakcje a także pomoże w planowaniu nowych inwestycji, które będą mogły przyciągnąć jeszcze większą liczbę odwiedzających.

Benefits

Zobacz przepływ klientów w wydzielonych strefach.

Poznaj najbardziej popularne trasy wewnątrz Centrum i zdefiniuj jak one mogą wpłynąć jeszcze bardziej na rozwój obiektu.
Benefits

Identyfikacja najbardziej popularnych obszarów/stref.

Dowiedz się, które strefy są najbardziej popularne i bazującym na tym postaraj się uatrakcyjnić strefy mniej odwiedzane by zwiększyć ofertę Centrum.
Benefits

Specyfika średniego czasu przebywania klientów wewnątrz Centrum.

Dowiedz się gdzie klienci spędzają najwięcej czasu i skup swą uwagę oraz strategię marketingową właśnie w tych obszarach.
Benefits

Zidentyfikowanie najbardziej wartościowych powierzchni Centrum.

Wykorzystaj dane o przepływie klientów wewnątrz Centrum by zdefiniować, która jego część ma największą wartość i spróbuj zmaksymalizować jej wydajność.
Benefits

Ulepszaj atrakcje jak i funkcjonalność obiektu by zwiększyć liczbę odwiedzających.

Znajomość popularności danych atrakcji umożliwi dodawanie nowych funkcjonalnosci i udogodnień w Centrum by tym samym podnieść odwiedzalność.
Zrozum wymagania klientów
Informacje na temat poruszania się klientów pozwalają identyfikować popularne obszary i powiększać z nich przychody, dostosować layout i atrakcje w celu skierowania klientów do mniej odwiedzanych obszarów oraz dostosowania grafików pracy personelu, poziomu zatrudnienia i odpowiedniej strategii sprzedaży tak, aby dopasować je do rzeczywistych potrzeb klientów, co wpłynie na pozytywne doświadczenia zakupowe i zwiększy rentowność.
  • Nasze rozwiązania dot. przepływu osób wykorzystują technologię WIFI i Bluetooth do śledzenia poszczególnych urządzeń mobilnych w danym rejonie, wysyłając sygnał do każdego urządzenia z różnych czujników, w celu identyfikacji dokładnej lokalizacji i ścieżki przemieszczania się .
  • Nasze innowatorskie oprogramowanie RevealAsset pobiera zakodowane dane namierzania położenia klienta i wykorzystuje dedykowany algorytm do ich interpretacji i analizy, zapewniając naszym klientom kompleksowe wizualne raporty dotyczące przepływu osób.
Gdzie niezbędne są informacje na temat przepływu osób?

Zamiast skupiać się wyłącznie na liczeniu osób, nasz system poszerza swoje możliwości, aby zintegrować wszystkie, istotne dla centrum handlowego, dane dotyczące wydajności.

Centra handlowe

Use visitor flow statistics to identify the most popular units in your Shopping Centre, re-route with optimized marketing and increase revenue in popular areas with new attractions & facilities.

Handel detaliczny

Śledzenie telefonu komórkowego na terenie sklepu pozwala zidentyfikować najbardziej popularne obszary produktów i zoptymalizować ich sprzedaż. Pozwoli dostosować ilość personelu, aby zaspokoić popyt, a wykorzystując kluczowe informacje kierować klientów do mniej popularnych obszarów.

Lotniska

Sprawne funkcjonowanie lotnisk zależy od płynnego przemieszczania się podróżujących. Wizualizacja i analiza ścieżek podróżujących jest kluczowa do optymalizacji zarządzania kolejkami i zapewnienia prawidłowego poziomu personelu naziemnego.

Dworce kolejowe

Zapewnij bezpieczeństwo i maksymalizuj dodatkowe przychody dzięki analizie przepływu podróżujących, zaobserwuj trasę poruszania się po dworcu podróżnych oraz pozyskaj informacje gdzie spędzają najwięcej czasu. Zwiększaj dochody z reklam i optymalizuj liczbę personelu.

Muzea i obiekty publiczne

Analizuj najbardziej popularne atrakcje, przy użyciu technologii śledzenia telefonów komórkowych odwiedzających i tworząc z wizualne raporty danych, przedstawiające popularne trasy i czas przebywania w muzeum lub w przestrzeni publicznej.

Supermarkety

Strategia sprzedaży w supermarkecie jest zależna na tras zakupowych w sklepie. Korzystając z naszych systemów Przepływu Klienta można zaobserwować ścieżki kupujących klientów i weryfikować, analizować dokąd idą klienci i tworzyć odpowiednie strategie.
Godny zaufania