Fashion House Group

Wyzwanie

Wraz z rozwojem FHGR i powstawaniem nowych ośrodków ważne było posiadanie rzetelnych informacji o ich klientach. Przede wszystkim należało się zorientować, jaka jest aktywność odwiedzających i liczba odwiedzin. FHGR uznał, że informacje te są niezbędne do rozwoju, ponieważ bez nich nie byłoby możliwości porównywania istniejących i nowych rozwiązań, konieczne więc było korzystanie z czytelnych analiz.

Brief

Brief dotyczący prac instalatorskich należał do Reveal Systems, ponieważ FHGR uważa tę firmę za eksperta w tej dziedzinie. Podczas nowych projektów FHGR często pyta Reveal o jego najnowszą technologię, pokładając zaufanie w najwyższej jakości pracy tego przedsiębiorstwa.

FHGR był szczególnie pod wrażeniem technologii rozpoznawania twarzy, która umożliwia określenie wieku i płci odwiedzających, a zatem daje lepszy wgląd w zachowania odwiedzających i pozwala stworzyć dokładniejsze analizy.

Rozwiązanie

Wymagano zainstalowania kamer w całym centrum outletowym, w strategicznych miejscach nad każdym sklepem czy najemcą, w strefie publicznej oraz przejściach. Takie rozmieszczenie pozwala bowiem na zarejestrowanie wszystkich odwiedzających, a zatem na uzyskanie przez FHGR informacji oraz ich analizę.

Jak zawsze w przypadku Reveal Systems, firma FHGR ma stały dostęp do aplikacji RS Reporting za pośrednictwem komputera i urządzeń inteligentnych, na przykład tabletów. To pozwala sprawdzać raporty i analizy w czasie rzeczywistym, jak również daje możliwość analizowania zakresów od godzinowego do rocznego oraz dotyczących konkretnych obszarów i lokalizacji, w których zainstalowane są kamery i czujniki.

Ponieważ FHGR stale korzysta z Reveal Systems, mając do ich usług całkowite zaufanie, jedno z najdłużej działających centrów w Rumunii dysponuje danymi dotyczącymi odwiedzin przez klientów z ponad dziesięciu lat, co dowodzi ogromnej przydatności informacji generowanych przez Reveal Systems.

“Reveal Systems is the partner of choice from the beginning of the development of Fashion House””
– Alister Meek, Fashion House Group

Korzyści

FHGR ma dostęp do dokładnych, wiarygodnych danych liczbowych z nielicznymi błędami systemowymi czy awariami, dzięki czemu może udostępniać analizy swoim najemcom w centrum outletowym; analizy miesięczne mogą być stosowane do śledzenia i monitorowania tego, jak działa dany sklep czy obszar obiektu, co pozwala FHGR dokonywać strategicznych zmian, a najemcom – wprowadzać modyfikacje, ponieważ mają wgląd w to, czy ich sklep działa odpowiednio.

Fashion House ma również możliwość monitorowania ruchu i wskaźników skuteczności niektórych aktywnych kampanii marketingowych, sprawdzając, które z nich przyciągają najwięcej odwiedzających. Uzyskane informacje przekładają się na planowanie przez FHGR imprez. Niezależnie od tego, czy chodzi o akcję obniżania o połowę cen przez weekend, czy weekendowych wyprzedaży, FHGR dokładnie wie, w jaki sposób i gdzie reklamować je w swoich centrach outletowych, a także które sklepy targetować ze względu na generowany przez nie ruch.

Gorące Miejsca

Czy Reveal Systems gwarantuje szybki kontakt w razie pytań?

“Obsługa klienta w Reveal Systems nie ma sobie równych. Moim głównym punktem kontaktowym jest Neil, prawdziwy atut tego zespołu”

Dlaczego wybraliście Reveal Systems, a nie jakąś inną firmę?

“Jednym z powodów jest nasze przekonanie o opłacalności takiej decyzji. Firma dysponuje najnowszą, zaawansowaną technologią, więc otrzymujemy znakomitą obsługę. To są powody, dla których wybraliśmy ją zamiast innej firmy”

Jak w trzech słowach można opisać Reveal Systems?

“Terminowo, dokładnie i weryfikowalnie” ­

 

Czytaj więcej!
admin 17th październik 2019 0 Comments

Blue City

Wyzwanie

Blue City nieustannie się rozwija dzięki popytowi na dostarczanie klientom niezwykłych wrażeń, co wynikało najpierw z realizowania projektów na wnętrze obiektu, a następnie przyczyniło się do rozwoju. Ze względu na wzrost popytu zarząd Blue City uznał, że należy wykorzystać i zoptymalizować zarówno zewnętrzny parking podziemny, jak i zewnętrzny parking wielopoziomowy, aby skutecznie monitorować i utrzymywać sprawne funkcjonowanie centrum handlowego. Rozwiązanie tego wyzwania oznaczałoby, że można zrozumieć i monitorować zachowania klientów od początku robienia zakupów. Do tego celu potrzebne były dokładne, płynnie i na żywo otrzymywane dane, dostępne z każdego miejsca, aby pomagały we wszelkich dalszych projektach czy tworzeniu codziennych analiz.

W SKRÓCIE

Blue City powstało w 2004 roku i szybko stało się najbardziej dominującym centrum handlowym w Warszawie. Aby utrzymać swoją pozycję lidera, potrzebne były informacje o odwiedzających, ich śledzenie oraz statystyki dotyczące zachowań, jak również znajomość przepływu odwiedzających i przegląd parkingu.

Najważniejsze było zainstalowanie systemu informującego o poziomie zajętości, pokazującego zielonym i czerwonym światłem, gdzie są miejsca zajęte, a gdzie wolne – wraz z informacją o liczbach – tak aby każdy wyraźnie widział, ile jest dostępnych miejsc parkingowych. Potrzebne było także szybkie generowanie raportów, wprowadzanie aktualizacji i płynnych rozwiązań, które nadążałyby za szybko rozwijającym się centrum handlowym.

Rozwiazanie

Aby to osiągnąć, Reveal Systems zainstalowało kamery i czujniki przy każdym wejściu do centrum w celu monitorowania wchodzenia i wychodzenia wszystkich osób odwiedzających obiekt. Do śledzenia przepływu odwiedzających umieszczono wokół głównych wejść więcej sprzętu, aby tworzyć dokładniejsze analizy. Takie strategiczne rozwiązanie pomaga Blue City śledzić i utrzymywać przepływ odwiedzających na całym terenie centrum, mając możliwość częstego sprawdzania statystyk, ponieważ dane analityczne są przesyłane bezpośrednio na serwer. Dzięki temu nie tworzą się „wąskie gardła” i ruch jest dobrze utrzymywany.

Czujniki rozpoznające, czy miejsce parkingowe jest zajęte, czy wolne, umieszczono na tysiącu pięciuset miejscach parkingowych parkingu wielokondygnacyjnego. Następnie liczby te są przesyłane i ukazywane na tablicach ustawionych na całym parkingu, umożliwiając kierowcom sprawdzenie, na którym poziomie są wolne miejsca. Czujniki mają precyzyjne odczyty, zatem Blue City stale wyświetla odwiedzającym dokładne informacje.

Blue City ma dostęp do aplikacji RS Reporting z poziomu komputera stacjonarnego i inteligentnych urządzeń (np.. tabletów), co jest standardowe w przypadku każdej instalacji systemu Reveal Systems. Aplikacja tworzy raporty i analizy w czasie rzeczywistym. Blue City ma teraz dostęp do szczegółowych raportów – od rocznych po godzinowe – dotyczących konkretnych obszarów i lokalizacji, w których zainstalowane są kamery i czujniki, a także wprowadzać ustawienia raportów według swoich potrzeb.

“Sam pracuję nad wszystkimi raportami; tworzenie ich jest proste i można szybko konwertować dane do arkusza kalkulacyjnego Excel”
– Krzysztof Sajnóg, Blue City

Istotne było, aby Reveal Systems mógł dostarczyć poprawne dane, które były łatwe do uzyskania, i  właśnie to nam dostarczył – sprawną instalację kamer i czujników z przyjazną dla użytkownika, intuicyjną platformą raportowania.

Korzyści

Priorytetem Blue City jest zapewnienie gościom jak najprzyjemniejszej atmosfery zakupów od chwili gdy parkują aż do momentu ich powrotu do samochodu i opuszczenia centrum. Nie ma nic gorszego niż jazda bez celu w poszukiwaniu miejsca parkingowego – a Blue City nie musi się o to martwić dzięki rozwiązaniu Smart Parking od Reveal Systems!

Blue City jest w stanie dokładnie monitorować efekty swoich strategii marketingowych od czasu gdy zainstalowano kamery i czujniki na terenie centrum handlowego oraz zestawiać efekty z określonych przedziałów czasowych w ciągu roku. Ta możliwość dostępu do analizy danych o przepływie klientów i miejscach parkingowych oznacza, że z roku na rok Blue City może z powodzeniem rozwijać i przekształcać swoje strategie.

Jako że Reveal Systems został wprowadzony od rozpoczęcia rozbudowy Blue City, firma była w stanie nadzorować na bieżąco analizy danych o klientach, co umożliwiło bardziej efektywne działanie od samego początku. W tamtym czasie głównym celem Blue City było uzyskanie pewności, że centrum handlowe funkcjonuje prawidłowo, a zatem konieczne było zastosowanie rozwiązań w zakresie przepływu klientów w celu pomiaru ich liczby. Dzięki zainstalowaniu rozwiązania Reveal Systems, można dokładnie monitorować wydajność centrum handlowego

Rozwiązanie systemu parkingowego pomogło Blue City zorganizować i zarządzać rosnącym ruchem na parkingu oraz zapotrzebowaniem na miejsca parkingowe; bez tego bezproblemowego rozwiązania nie byłoby w stanie gospodarować przestrzenią parkingu. Dalsze korzystanie z systemu parkingowego Reveal Systems umożliwi Blue City naturalny rozwój i przekształcanie się, przewidywanie zastojów i zapobieganie powstawaniu ewentualnych utrudnień w przyszłości.

Czy skorzystalibyście ponownie z Reveal System?
“Korzystamy z systemów dla centrum handlowego od samego początku, zatem z przyjemnością będziemy kontynuować współpracę z Reveal Systems”.

Jak przebiegał proces Reveal Systems, od zamówienia, poprzez instalację, aż do zakończenia projektu?
“Z Reveal Systems zawsze można negocjować. Właśnie to niezwykle elastyczne podejście pozwala na szybkie wdrożenie produktu. Są prawdziwymi profesjonalistami”.

Jak w trzech słowach można opisać Reveal Systems i ich rozwiązania?
“Responsywność, odpowiedniość i relacyjność”.

Czytaj więcej!
admin 11th wrzesień 2019 0 Comments

Galeria Echo

Wyzwanie

Galeria Echo, jako jedno z największych centrów handlowych w Polsce, stanęła przed koniecznością zarządzania przepływem i śledzeniem odwiedzających. Rozumiejąc, że należy być przygotowanym na duży ruch klientów od początku tworzenia, czyli zainstalowania rozwiązań dla przepływu odwiedzających, poszukiwali takiego rozwiązania, które pozwoliłoby Galerii Echo mogłaby dokładnie monitorować i utrzymywać ruch w obrębie centrum handlowego. Ponieważ galeria ta jest jednym z największych centrów handlowych, mogą stale rozwijać swoje strategie marketingowe i wewnętrzne, wykorzystując do tego celu analizę klienta.

W SKRÓCIE

Otwarcie Galerii Echo, która zajmuje powierzchnię 159 000 m2, z czego 70 000 to powierzchnia handlowa, nastąpiło w Polsce w roku 2011. To centrum handlowe ma cztery piętra i mieści ponad 250 sklepów detalicznych, posiada 2300 miejsc parkingowych i jest jednym z wielu budynków należących do Echo Investment. Niezbędne stało się liczenie odwiedzających na każdym piętrze, a także możliwość monitorowania czasu ich przebywania, częstotliwości lub wizyt, a także swobodne sprawdzanie różnych obszarów obiektu. W tym celu firma Reveal Systems musiała zainstalować czujniki, kamery i liczniki sklepowe w strategicznych miejscach w całym centrum handlowym.

a pomyślne wdrożenie rozwiązań Reveal Systems oznacza, że Galeria Echo może teraz monitorować i kontrolować centrum handlowe podczas silniejszego i słabszego natężenia ruchu, przez co są zawsze jeden krok do przodu.

Rozwiazanie

Wymóg polegał na zainstalowaniu kamer i czujników przy każdym wejściu do Galerii Echo, a także w takich strategicznych punktach, jak schody, windy i przejścia na terenie całego centrum handlowego, na każdym piętrze. Klient chciał, aby liczne kamery rejestrowały czas przebywania, przepływ odwiedzających, częstotliwość wizyt oraz pozwalały na tworzenie statystyk związanych z zachowaniem. Udało się to osiągnąć poprzez zainstalowanie sprzętu w najbardziej strategicznych miejscach, co oznacza, że Galeria Echo uzyskała dostęp do analiz na żywo za pomocą aplikacji RS Reporting na urządzenia inteligentne, laptopy i komputery stacjonarne.

Ta profesjonalna i łatwa w użyciu aplikacja pozwala sprawdzać dane w dowolnym miejscu i czasie oraz pobierać raporty na temat każdego monitorowanego aspektu centrum handlowego. Na podstawie wiedzy o tym, które obszary działają lepiej, a które gorzej, można rozwijać i wprowadzać zmiany.

Zainstalowane w galerii kamery dają Galerii Echo pełną kontrolę nad centrum handlowym i ruchem odwiedzających, a obecność kamer przy konkretnych sklepach umożliwia porównywanie różnych łańcuchów marek i dopilnowanie równomiernego rozłożenia odwiedzin pomiędzy nimi.

“Platforma jest naprawdę przyjazna dla użytkownika, a zwłaszcza aplikacja mobilna, która pozwala szybko uzyskać dane, nawet gdy użytkownicy są poza biurem”.
– Wioletta, Galeria Echo

Konieczne było posiadanie prawidłowych i łatwych do uzyskania informacji, a Reveal Systems zapewnił właśnie to – szybką instalację kamer i czujników z przyjazną dla użytkownika i intuicyjną platformą raportowania.

Korzyści

Od momentu zainstalowania rozwiązań Reveal Systems Galeria Echo ma codzienny dostęp do danych, co ułatwia firmie podejmowanie decyzji i działań od strategii i marketingu do zarządzania. Aplikacja RS Reporting szybko tworzy dla Galerii Echo analizę i bada częstotliwości wizyt klientów, zatem galeria może teraz monitorować powodzenie oraz atrakcyjność realizowanych przez siebie kampanii marketingowych, rozwijać je i wprowadzać ulepszenia, ponieważ ma teraz niezbędny do tego wgląd w przepływ osób i ruch.

Galeria Echo nie musi zmieniać swojej strategii marketingowej, gdyż w pierwszej kolejności stosuje rozwiązania Reveal Systems, polegając na analizie dostarczonej przez aplikację. Równie ważna jest świadomość, iż system całkowicie zabezpiecza cały teren galerii!

Galeria Echo może teraz udostępniać swoim najemcom swój raport roczny, który pozwala pokazać, które sklepy osiągają lepsze wyniki niż inne i daje strategiczną przewagę przy ulepszaniu centrum handlowego.

Czy skorzystalibyście ponownie z Reveal System?
“Używamy Reveal Systems od dłuższego czasu i nadal będziemy to robić, jeśli pojawią się dalsze udoskonalenia”.

Jak wyglądała praca z Reveal Systems?
“Reveal Systems bardzo szybko reagują, są zawsze pomocni i nie było żadnych zastrzeżeń ani skarg dotyczących projektu czy instalacji”.

Jak w trzech słowach można opisać Reveal Systems?
“Satysfakcja, innowacja i profesjonalizm”.

Czytaj więcej!
admin 11th wrzesień 2019 0 Comments

Sonae Sierra

Wyzwanie

ParkLake, jako jedno z najnowszych i największych centrów handlowych w Bukareszcie, zdaje sobie sprawę z konieczności szybkiego reagowania i możliwości monitorowania zarówno ruchu, jak i przepływu klientów. Ponieważ ParkLake mieści wiele sklepów wiodących („magnesów” czy „kotwic”), niezbędna jest tu możliwość śledzenia trasy odwiedzających i zdolność utrzymania zdolności do oferowania klientom tego, co najlepsze.

Centrum potrzebne było analizowanie i śledzenie atrakcyjności sklepów w przedziale tygodniowym, miesięcznym i rocznym, poprzez łatwe w używaniu analizy, które następnie można przekazywać sklepom wiodącym.

W SKRÓCIE

ParkLake otwarto we wrześniu 2016 r. w Bukareszcie i zajmuje 70 000 m2 powierzchni wynajmowanej brutto. Ponieważ należy liczyć ludzi na terenie całego budynku, na wszystkich trzech piętrach, kamery wejściowe PoE, kamery pionowe PoE oraz liczniki sklepowe PoE umieszczono w strategicznych miejscach całego centrum handlowego, by firma maksymalnie skorzystała z technologii.

Reveal Systems przeprowadziła dogłębną analizę obiektu podczas wizyty w nim, co dało bezcenne informacje na temat tego, gdzie najlepiej umieścić kamery.

Rozwiazanie

Wymagane było zainstalowania kamer i czujników przy wszystkich wejściach, schodach ruchomych i windach w całym centrum, w celu strategicznego uchwycenia całego przepływu klientów w budynku, w dowolnej chwili. Pomogło to ParkLake monitorować przepływ odwiedzających i zapewnić im wgląd niezbędny do zidentyfikowania potencjalnych problemów, takich jak „wąskie gardła” czy kolejki. Ponieważ czujniki i kamery obejmują swoim zasięgiem wszystkie drzwi w centrum handlowym, obejmują każdy aspekt zasobów, a monitorowanie pozwala ParkLake na pełne obserwowanie obiektu.

Podobnie jak w przypadku każdej instalacji Reveal Systems, ParkLake uzyskał dostęp do aplikacji RS Reporting za pośrednictwem komputera stacjonarnego i urządzenia inteligentnego, np. tabletu, pozyskując raporty i analizy w czasie rzeczywistym. ParkLake może teraz uzyskać dostęp do szczegółowych raportów – od rocznych do godzinowych – dotyczących określonych obszarów i lokalizacji, w których zainstalowane są kamery i czujniki.

Sklep, którego powierzchnia przekracza 1000 m2 jest, uważany za sklep wiodący („magnes”) i jest to zwykle sklep o wszechstronnej atrakcyjności, przyciągający do centrum szeroki przekrój klientów. Dla ParkLake ważne było monitorowanie takich sklepów, a zainstalowanie Reveal Systems pozwala na monitorowanie rozwoju, trendów i wpływu, jaki ma centrum na taki sklep. Wprowadzenie rozwiązania obserwującego przepływ klientów oznacza, że można śledzić codzienny ruch, a także wpływ różnych kampanii marketingowych.

“Platforma RS Reports jest intuicyjna i przyjazna dla użytkownika, a korzystanie z niej nie jest skomplikowane”
– Catalin Cucian, Sonae Sierra

Istotne było łatwe uzyskanie prawidłowych informacji, a Reveal Systems dokładnie to zrobiło, instalując kamery i czujniki oraz łącząc je z przyjazną dla użytkownika i intuicyjną platformą raportowania.

Korzyści

Od chwili zainstalowania systemu ParkLake jest w stanie uzyskiwać dostęp do dokładnych, wiarygodnych danych bez błędów systemowych i usterek. Reveal Systems poinformowało ParkLake o błędzie w Internecie, prowadzącym do utraty cennych danych podczas przerwy w dostępnie, jednak byli w stanie odzyskać owe dane i wprowadzić je do raportu, usuwając usterkę. Pozwoliło to ParkLake – ku ich wielkiej uldze – skorzystać z kompletnej analizy.

Centrum może również monitorować ruch i mierzyć wskaźniki skuteczności niektórych aktywnych kampanii marketingowych na swoim terenie, mając cenny wgląd w to, które przyciągają najwięcej odwiedzin. Jest to niezbędne firmie, gdyż wyposaża ją w wiedzę i sposobność to wprowadzania ulepszeń, rozwoju oraz bezproblemowej pracy nad strategiami marketingowymi z zespołem marketingu, w celu dostarczenia klientom jak najlepszych doświadczeń.

ParkLake może teraz przekazywać raport roczny najemcom, pokazując, które sklepy osiągają lepsze wyniki niż inne, co daje im strategiczną przewagę przy ulepszaniu centrum handlowego.

Czy skorzystalibyście ponownie z Reveal System?

“Myślę, że już trwają Wasze rozmowy z nami w Portugalii”.

Dlaczego wybrano Reveal Systems zamiast innej firmy?

„Inne firmy mają wolniejszy czas reakcji i oczywiście oferta i Reveal Systems była korzystniejsza i lepsza niż inne.”

Jak wyglądała praca z Reveal Systems?

Reveal Systems  reaguje bardzo szybko, ich zespół techniczny i kierowniczy błyskawicznie odpowiada na wszelkie pytania zarówno podczas etapu planowania i instalowania, a także już po nim, byli zawsze pomocni, odpowiadając na wszelkie nasze prośby”.­

Czytaj więcej!
admin 11th wrzesień 2019 0 Comments